برسی اقوام پشتون وتاجیک


سوال: ”خالدی صاحب بزرگوار بعضی از پشتونها خودشان ادعا دارند که ما از قوم بنی اسراییل هستیم وادعا ی انها مبنی از استناد کتاب بنام خورشید جهان است … نویسندهای معاصر ما پشتونها رااریایی معرفی نموده به دلیل اینکه ازلحاظ زبان شناسی هیچ حرف عبری در زبان پشتو یافت نمیشود درحالیکه کلمات اریایی فروان است تا درمورد رد ویا تایید این ادعا یک مقاله بنویسید بااحترام.“ (عبداله حبیب سرحدی )

پاسخ: افرادی بنابر عقاید مذهبی اسمهای قیس و خالد را که اصلا دو قوماندان اعراب در خراسان بودند و بعد از ختم ماموریت شان در مناطق پشتون نشین اقامت گزین شده از بازگشت به عربستان خودداری کردند با خالد بن ولید یکی فرماندهان معروف صدر اسلام اشتباه گرفته و شایعات بی اساس منشا بنی اسراییلی بودن قوم پشتون را بنیاد نهادند. مطالعات ژنیتیکی موجودیت پشتونها و تاجیکها را در تمدن وادی سند و شمال هند و پاکستان از دها هزارسال به اینطرف در این سرزمینها ثابت کرده است. از کوههای غور تا چترال و بلوچستان اقوام پشتون مسکن دارند. موازی به آنها تاجیکها از پامیر تا درهُ های تگاو، نجرو، پنجشیر وغوربند مسکون بوده اند. مطالعات ژنیتیکی قرابت اجدادی این دو را باهم دیگر از نظر دی ان ای ثابت کرده و هردو ریشه در تمدن وادی سند و شمال هند و پاکستان دارند. این دو قوم از ده هزارسال به اینطرف در این سرزمینها بوده اند.

از جانب دیگر تاریخ نشان میدهد که پشتونها و غوریها دین اسلام و زبان دری را به شمال هند گسترش دادند ودر سال ۱۲۲۰م اولین زمامدار پشتون تبار، سلطان جلال الدین، در هندوستان به قدرت میرسد یعنی در کمتر از ۶۰۰ سال بعد از معرفی اسلام. این خود نشان میدهد که اقوام پشتون از نظر تعداد نفوس و سابقه در سرزمینهای میان دریاهای هلمند و دریای سند قدامت و پختگی لازم را داشته اند و نظریهء بنی اسراییلی بودن قوم پشتون را با مهاجرت از شرق میانه به این سرزمینها منتفی میکند.

بعضی محققین، از جمله کهزاد و ارغندیوال، به این عقیده هستند که قهرمان اسطورهء ”گرشاپ“ گرشاسپنامه اسد طوسی و شاهنامه فردوسی طوسی همان چهرهء افسانوی ”غرغشت“ پشتون است. علاوه بر آن اینها معتقد اند که صفاریها از اقوام پشتون بودند.

اگر اقوام اصلی این سرزمینها را براساس تمدن ویدی “آریایی” بگوییم هردو ”آریاییهای“ اصیل همین سرزمین هستند. در کتاب مجموعهُ نظریات بنده در ”اکادمیا“ چند مقاله در این مورد موجود است. از جانب دیگر نظریات تاریخی، باستانشناسی و ژنیتیکی تازه تر بیانگر آن است که تاجیکان افغانستان تفاوت بسیار کمی از پشتونهای این کشور داشته هردو منشا نژادی واحدی دارند. مرحوم میرغلام محمد غباردرین مورد مینویسد:” .تاجیکها… به تائید اقوال هرودوت وبیلیووغیره … معلوم میشودکه مسکن تاریخی شعبه دادیکای قدیمی پختانه همان صفحات شرق وشمال افغانستان بوده واز آنجا بمرور زمان در سایر سرحدات داخله وخارجه افغانستان مهاجرت اختیار کرده اند، که تا امروز در افغانستان وماورا النهر وفارس بنامهای تاجیک ودهگان” ودهوار یاد میشدند” (افغانستان در مسیر تاریخ). هدف از ” دادیکای پختانه” توسط مرحوم غبار دقیقاً توضیح داده نشده است. همین مفهوم را محقق هم عصر وزمان غبار، استاد کهزاد ازقول هرودوت روایت کرده مینویسد: “دادیک ها Dadicae” (تاجیک) را هرودوت ازشعب “پکتی” ها”پختون” ها میداند، ومتصل با “گنداهاری” هاذکرنموده وبا اهالی صفحات شرقی آریانا مخصوصاً گنداهاری ها پیوستگی داشتند (احمد علی کهزاد، آریانا،ص85). کهزاد درادامه می افزاید: “دادیک ها یا تاجیک هاعبارت ازهمین مردمانی هستند که درزبان “زند” آریانا که بیشترمرکز نقل آن صفحات جنوب کشوربود بنام “داکیو-Daqyou” یاشده اند، یعنی کسانیکه بیشتر به زمین کشت وزراعت علاقه داشتند. بعقیده برخی ازنگارشگران کلمه “دهقان” ازهمان کلمه “داکیو” بمیان آمده است.” کلمه “دهقان” توسط عربها پس ازگسترش دین اسلام درخراسان بکارگرفته شد، درین زمان اصطلاح “دهگان” درگویش مردم خراسان مروج بود، که به صاحبان وملوک ده وبلند ترین عنوان نجابت وفضیلت گفته میشد. ازینکه حرف “گ” درزبان عربی وجود ندارد، بجای آن حرف “ق” رابکاربرده اند.

مقایسه ساختمان ژنیتیکی اقوام پشتون و تاجک افغانستان شباهت های بسیار زیاد آنها را نشان داده و همچنان نشان میدهد که اقوام پشتون و تاجک افغانستان از لحاظ ژنیتیک با نفوسهای اقوام شمال و غرب هند بسیار نزدیکتر اند تا اقوام شمال قفقاز، اروپا وایران امروزی. (جریده پلوس وان، چاپ بیست و هشتم مارچ سال ۲۰۱۲م) این نتیجه میرساند که تیوری قبلی مهاجرت آریایها از شمال قفقاز به افغانستان امروزی و از آنجا به هندوستان نادرست میباشد. بر اساس این مطالعات ژنیتیکی، اقوام پشتون و تاجک افغانستان از لحاظ ژنیتیک با نفوسهای اقوام شمال و غرب هند بسیار نزدیکتر اند تا اقوام، شرق میانه، شمال قفقاز، اروپا وایران امروزی. این مطالعات ثابت میکند که پروسه انتقال وراثت ژنیتیکی از هندوستان به افغانستان به اقوام پشتون و تاجک جریان داشته است. نتایج فوق در حقیقت تایید نظریات میر غلام محمد غبار و احمد علی کهزاد در مورد قرابت اقوام پشتون و تاجیک مستقر در افغانستان است. بر همین منوال پروفیسور حقنظر نظروف درمورد اصطلاح دادیکهای پختون عقیده دارد که “… تاجیکها وپشتونها هردو ازیک اصل وریشه آریایی منشاء میگیرند…”. او مینویسد: “مورخان تاجیکستان تاریخ خلق تاجیک را درمحدوده ماوراالنهر وآسیای میانه محدودساخته اند…درحالیکه62% تاجیکها در افغانستان زندگی میکنند…سهم آنهادرآفرینش فرهنگ مادی ومعنوی خلق تاجیک به مراتب ازمردم تاجیک ماوراالنهر زیادترمیباشد.”

آثار تاریخی مصر باستانمصر باستان یکی از تمدن های بزرگ در جهان است. پس از اینکه پادشاهی متحدی در حدود سال ۳۱۵۰ پیش از میلاد در این کشور به وجود آمد، مجموعه ای از سلسله ها به مدت ۳ هزار سال پس از آن به حکومت در این منطقه پرداختند. در طول این دوران باورنکردنی، این تمدن برخی از معروفترین آثار تاریخی مصر باستان و همچنین مشهورترین آثار تاریخی جهان را به خود اختصاص داده که پس از گذشته چندین دوره همچنان پابرجا باقی مانده اند. الی گشت در این مطلب می خواهد چند مورد از شگفت انگیزترین آثار تاریخی مصر باستان که باقی مانده است را معرفی نماید پس با ما همراه باشید.نیایشگاه تدفین در هاتشپسوت در زیر صخره های دیر ال باهاری (Deir el Bahari) در غرب بندر نیل قرار گرفته و محل دفن پادشاهی است که از حدود ۱۴۷۹ تا ۱۴۵۸ پیش از میلاد بر مصر حکومت می کرده است. این بنا که از آثار تاریخی مصر باستان به شمار می رود دارای ساختاری پیچیده بوده و توسط سنموت (Senemut) که معمار سلطنتی هاتشپسوت بوده طراحی شده به گونه ای که بتواند پس از مرگ او و به افتخار آمون تبدیل به محلی برای عبادت گردد. این نیایشگاه به صورت صخره ای ساخته شده و با یک شیبی به سوی بالا حرکت می کند. بنا از سه تراس لایه تشکیل شده که ۳۰ متر ارتفاع خواهند گرفت. این تراس ها توسط رمپ های طولانی شیبدار به یکدیگر متصل شده و اطراف آن ها را باغ ها احاطه می کرده اند.

هرم خمیده که در دهشور (Dahshur) واقع شده، دومین هرمی است که توسط فرعون اسنفرو ساخته شده است. به شکل مرموزی این بنا از سطح بیابان با زاویه ۵۵ درجه آغاز شده و سپس به طور ناگهانی زاویه آن به کمی بیش از ۴۳ درجه می رسد. یکی از نظریه ها این می باشد که با توجه به شیب زیاد زاویه اصلی، وزن اضافه شده در بالای گذرگاه ها و اتاق های داخلی بالا رفته و سازندگان را مجبور کرده است تا زاویه کمتری را برای آن در نظر بگیرند. این بنا تنها هرم مصر می باشد که پوشش سنگ آهک جلا خورده بیرونی آن همچنان تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است.

مجسمه ابوالهول | Great Sphinx

مجسمه ابوالهول بزرگ یکی از بزرگترین و قدیمی ترین آثار تاریخی مصر باستان و همچنین جهان بوده که در فلات گیزا واقع شده است. البته که واقعیت هایی در مورد این بنای تاریخی وجود داشته که همچنان مورد بحث می باشد، مانند مدل چهره، زمانی که ساخته شده و همچنین اینکه توسط چه کسی ساخته شده است. این بنا بزرگترین مجسمه یکپارچه ساخته شده در جهان می باشد، هرچند که به طور قابل توجهی از اهرام اطراف آن کوچکتر است. علیرغم شواهد و نظریات متضادی که در طول سال ها وجود داشته است، دیدگاه سنتی که توسط مصر شناسان مدرن مطرح می گردد نشان از این دارد که این مجسمه حدود ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد توسط فرعون خافره که احتمالا سازنده هرم دوم در گیزا نیز می باشد ساخته شده است

The main swimming movements include free swimming, crawl, butterfly and back crawl, which are the most difficult of these butterfly movements. Free swimming, also called front crawling or Australian crawling, is derived entirely from its name. There is no limit to how the hand and foot move. You should only be able to hold half of your body above the water (with the exception of the first 15 meters and after each round). This is probably the best move for those just starting out. Free swimming burns about 500 to 700 calories per hour for 150 to 180 pounds. The cervical spine, on the other hand, has well defined motions. The shoulders should be aligned with water, and the movements of the hands and feet should be performed together and performed the same action. The hands move away from the chest and back around the body and then back to their original position (the legs do exactly the same). If you swim for an hour, you will burn about 750 calories. As the butterfly moves, the two hands move back and forth, cross over the water and head forward, and then go underwater again. In this movement the legs perform dolphin movement. The shoulder muscles are involved in this movement and it is quite difficult to move. For this reason, it is recommended that those who are experienced in swimming learn this movement and since it is the most difficult swimming exercise, it will consume the most energy and you will burn about 800 calories per hour. Finally, the crawl movement is done in the position where your back is on the water. Your hands and feet can move the same way you do, and you’ll burn at least 500 calories per hour. In this move, you should be fully aware of the position of your body in the pool because you cannot see yourself when you are lying on your back. Suppose you are able to do all of these movements, in which case the butterfly movement will be the best for you if you are going to lose weight, it will also make muscle movement. Because you will burn the most calories in an hour, it helps to reduce body weight. But if your goal is to build muscle, you should do this exercise to the fullest, but in the shortest possible time. In this case you will not burn many calories, but you will help build muscle. important points As this exercise is done in the water, you should consider the points. One of the most important aspects of swimming is that you can regulate your breathing. Because your head only comes to water at certain times, you need to adjust your breathing with every move. Even some people need to practice a little before starting exercise. If you can’t adjust your breathing rhythm, it will be very difficult for you and you will not be able to benefit from this exercise because the muscles of the breathing work together. It is also advisable to master this movement well before doing these movements for a full round. If you do not do these exercises correctly, you will soon be tired. If your body moves in a harmonious order, you will be able to concentrate on your heart rate and thus increase the intensity of the exercise. The benefits of swimming There are many reasons to pull you into the pool. First, it is a sport that is very useful for the heart. If the intensity of your movements is high, you can easily imagine it running on a level. But since these movements move both the upper and lower parts of your body in the water, it can be said that the muscles work even more than running and you will burn more calories. In addition, swimming will increase your physical strength. The day after your first day of swimming may feel a little tired in your body. Because you work out of your muscles in a way that you haven’t done before, it makes your shoulders and back muscles stronger. Finally, many people consider swimming to be one of the exercises that relieves stress and stress. For this reason, swimming will not only bring you physical benefits, but also spiritual benefits.

Camels often get unnecessary strain on their daily activities from sudden heavy lifting to exercise or even a simple kick to the muscles. This pressure can lead to muscle tension. Muscle tension is one of the most common sports injuries, such as groin flexion, which most athletes have experienced. Stretching or stretching of a muscle is referred to as damage to the muscle or tendons (tendon: the muscle between the bone and bone) attached to it. Muscle injury in tension can be summed up to a simple strain on the muscle and in severe cases it can result in rupture (part or all) of muscle tissue and tendons attached to it. Muscle rupture also causes damage to small blood vessels (capillaries), which can lead to bleeding (bruising) and pain (caused by burning of the nerve in the affected area).

سه اشتباه در پرورش اندام پرورش اندام یکی از پرطرفدارترین و در عین حال خطرناک ترین ورزش ها می باشد، خیلی از افراد پرورش اندام را به عنوان ورزش و خیلی دیگر برای خوش فرم شدن اندامشان می شناسند. اما اگر این ورزش به صورت اصولی انجام نشود متاسفانه عواقب خطرناکی می تواند داشته باشد. به همین منظور در این مورد ورزش پرورش اندام به شما بگوییم، با ما همراه باشید. سه نکته درباره تمرین های قدرتی وجود دارد که لازم است شما بدانید. اشتباه اول: ثابت نگهداشتن برنامه ورزشی در حقیقت، اگر شما یک برنامه ورزشی را بارها و بارها انجام بدهید، ماهیچه های شما به سادگی با آن خو می گیرند(خود را با آن حرکت ها تطبیق می دهند)، در این صورت پیشرفت شما کند خواهد شد زیرا در هر بار تمرین فقط تعدادمحدود و مشخصی از رشته های ماهیچه ای شما تحریک شده و فعالیت می کنند. در صورتی که اگر شما عضلات خود را متناوبا تحت حرکات و فعالیتهای با زوایای مختلف قرار بدهید، شمار بسیار زیادتری از رشته های عضلانی شما به فعالیت واداشته شده و نتیجه بسیار بهتری از نظر تناسب و قدرت به دست خواهید آورد. رفع اشتباه: برای هر گروه از عضلات، 2 یا 3 تمرین اضافی دیگر یاد بگیرید، این حرکات اضافی در زوایای مختلف و با وسایل متفاوت انجام بشوند.(اگر برای یاد گرفتن دستور این حرکات ، دسترسی به مربی ندارید ، کتابها و فیلم های آموزشی زیادی در این مورد وجود دارند.) به عنوان مثال، اگر شما به طور معمول عادت دارید که حرکت پرس سینه دمبل را روی یک نیمکت افقی انجام بدهید، این حرکت را روی سطح شیب دار هم امتحان کنید. اگر معمولا از ماشین پرس سینه استفاده می کنید، پرس سینه دمبل یا پرس نیمکت با یک هالتر را هم امتحان کنید. فهرست حرکت های خود را گسترش بدهید به طوری که قادر باشید کل حرکتهای خود را هر 6 تا 8 هفته عوض کنید. دومین اشتباه: انجام حرکات به صورت پشت سر هم و خیلی سریع حقیقت این است که اگر تمرکز شما فقط بر روی انجام سریع تعداد حرکت مشخص شده برای تقویت عضلات باشد، شما به جای قدرت ماهیچه ها در واقع از اندازه حرکت(مومنتوم) ایجاد شده در حرکت قبلی برای انجام حرکت بعدی استفاده می کنید. در نتیجه، شما برای پرورش عضله، تحرک یکسانی را به کار نبرده و کالری زیادی را نخواهید سوزاند.همچنین انجام سریع حرکات ورزشی سبب می شود که بیشتر در معرض آسیب هایی مانند پارگی عضله و رباط قرار بگیرید. رفع اشتباه: برای انجام هربار حرکت 6 ثانیه زمان بگذارید: 2 ثانیه برای بالابردن وزنه و 4 ثانیه برای پایین آوردن آن. ( ازآنجا که در هنگام پایین آوردن وزنه، نیروی جاذبه به شما کمک می کند بنابراین برای تقویت بیشتر باید در این فاز سرعت را کمتر کنید.) متخصصین ما توافق دارند که آهسته کردن حرکت مهمترین و تنها تغییرمهمی است که شما می توانید برای دستیابی به نتایج بهتر از تمرینات قدرتی خود بدهید. سومین اشتباه: ورزش سخت و خیلی زیاد. در واقع اگر بین تمرینهای قدرتی و ورزشهای بهبود کار قلب و عرق به اندازه کافی استراحت نکنید، پیشرفت شما متوقف خواهد شد و حتی ممکن است قسمتی از تناسب اندام به دست آمده را از دست بدهید. همچنین احتمال دارد شما کاملا از ورزش زده بشوید. رفع اشتباه: برای تازه و شاداب نگهداشتن عضلات و ماهیچه ها و همچنین ادامه سطح انگیزشی خود، تمرینات جایگزین کوتاهتر و آسانتر(مثلا 20 دقیقه) را جایگزین تمرینات سخت تر و طولانی تر( 40 تا 60 دقیقه) کنید. بیشتر از دوبار در هفته، با نهایت توان ورزش نکنید. این نکته در ذهنتان باشد که هرچه شدیدتر ورزش کنید، بدن شما زمان بیشتری برای ریکاوری نیاز دارد. یک ایده خوب این است که دو روز ورزش سخت داشته باشید و یک روز در هفته اصلا ورزش نکنید. در زمینه تقویت عضله، بین جلسات کار بر روی یک دسته از ماهیچه هایتان حداقل 1 روز فاصله بیندازید. صفحه ما را لایک شیئر نموده بر دوستان خود شریک سازید ممنون ! موفق باشید ورزشکاران عزیزم 👍